محور اسباب‌کشی و اتوبار ، کارتن‌ها

محور اسباب‌کشی و اتوبار ، کارتن‌ها

محور اسباب‌کشی و اتوبار ، کارتن‌ها

 

محور اسباب‌کشی و اتوبار ، کارتن‌ها

 

قبل از اتوبار مهم ترین کاری که باید برای اسباب کشی انجام دهید انتخاب بسته بندی های مناسب درون کارتن هاست.

اگر حوصله چیدن و بسته بندی را ندارید میتوانید از نیروهای کادر اتوبار فاطمی نیز کمک بگیرید.

برای تهیه کارتن ها ، اگر میخواهید هزینه کمی پرداخت کنید میتوانید به چند مغازه که از آن ها خرید میکنید ، بسپارید برایتان چند کارتن کنار بگذارند. این کارتن ها برای اسباب کشی و اتوبار مناسب هستند.

ولی اگر میتوانید هزینه بیشتری برای کارتن های اتوبار پرداخت کنید ، چند کارتن محکم و بزرگ تر از شرکت های اتوبار یا مغازه های کارتن فروشی خریداری کنید.

حواستان باشد که کارتن هارا بیش از حد سنگین نکرده و بعد از چیدن اسبابی که قرار است اتوبار شود ، آن ها را با چسب پهن محکم کنید.

با ماژیک حتما روی کارتن ها نام وسایل را بنویسید تا بعد از عملیات اتوبار به راحتی آن ها را در خانه جدید شناسایی کرده و بچینید.

 

ارتباط با اتوبار فاطمی

۱۳۹۷-۱-۲۲ ۱۱:۱۹:۳۶ +۰۰:۰۰