انتخاب ماشین حمل بار اتوبار

انتخاب ماشین حمل بار اتوبار

انتخاب ماشین حمل بار اتوبار فاطمی

انتخاب ماشین حمل بار اتوبار

 

 

زمانی که موضوع حمل بار و باربری در میان باشید یکی ار مهمترین فاکتور ها جهت کاهش قیمت باربری و هم چنین افزایش سرعت ،

انتخاب وسیله نقلیه ای است که که اثاث منزل یا اداره قرار است با آن جابه جا و حمل شود.

برای انتخاب ماشین مناسب حمل بار باید بنکاتی توجه شود :

نوع بار و اسباب و لوازم

نوع مسیر و جاده بین مبدا و مقصد

باربری در تهران است یا برای شهرستان

ساعت درنظر گرفته شده برای حمل بار

مسافتی که قرار است برای حمل بار طی شود

 

اتوبار و باربری نیازمند وسیله حمل و نقل مناسبی است که تحمل وزن بار و گنجایش قرار دادن آن را در خود داشته باشد.

از این رو بسیار مهم است که در هنگام اسباب کشی یا اتوبار ماشینی را انتخاب کنیم که با نوع و میزان بار ما هماهنگی بیش تری داشته باشد.

برای انتخاب ماشین اسباب کشی باید وزن بار را در نظر گرفت و متناسب با آن ماشین را انتخاب کرد.

اما اگر وسایل ما سبک و کم وزن هستند میتوان از ماشینهای کوچک تر برای کاهش هزینه و افزایش سرعت کار اتوبار استفاده کرد.

زیرا همان طور که میدانیم ماشین اسباب کشی بزرگ تنها در ساعات خاصی میتوانند تردد کنند

و اگر اثاث کشی و اتوبار قرار است در شهر شلوغی مثل تهران انجام شود

باید ترافیک سنگین و خیابانهای پر ازدحام آن را نیز در نظر گرفت.

حمل وسایل که عریض و طویل با ماشینهای اتوبار کوچک مثل وانت و نیسان امکان پذیر نیست.

با توجه به این که تعداد کمی از این گونه وسایل در ماشین جای میگیرد و ماشین بسرعت پر میشود،

ما مجبوریم در تعداد دفعات مختلف بار و اثاثیه را جابه جا کنیم که این کار هزینه حمل بار را افزایش میدهد.

برای جا به جایی اثاثیه بزرگ، جاگیر و دست و پاگیر مثل سرویس خواب و مبلمان و مانند این ها بهتر است

از ماشینهای اتوبار بزرگ استفاده کرد.

2018-09-02T12:28:38+03:30