اسباب کشی و اتوبار وسایل داخل کشو

اسباب کشی و اتوبار وسایل داخل کشو

اسباب کشی و اتوبار وسایل داخل کشو

 

معمولا در هنگام اسباب کشی و جمع کردن اسباب ، وسایل داخل کشو بیشتر از همه وقت گرفته و عصاب خوردی دارد.

برای آسان کردن کارتان بعد و قبل از اتوبار ، میتوانید از روشی که ما میگوییم استفاده کنید.

کشو هایی مثل کشو های میز آرایش و پاتختی ، معمولا وسایل ریزو درشتی دارند که جمع کردن آن ها وقت گیر و بعد از اتوبار چیدمانشان سخت است.

میتوانید داخل کشو ها را با دستمال تمیز کرده و وسایل را خیلی مرتب در آن بچینید سپس کشو ها را در کیسه های بزرگ و ضخیم قرار بدهید.

سپس برای اینکه وسایل بیرون نریزد ، میتوانید در کیسه را با چسب سفت کنید.

حالا بعد از اتوبار نیز به راحتی کشو ها را در جای خود قرار دهید.

 

 

 

ارتباط با اتوبار فاطمی

2018-05-01T08:44:48+03:30